Veegwerken

Abog beschikt over één van de grootste veegwagenparken in België:

 • Beam S14000 (14m³ inhoud): 6 veegwagens!
 • Beam S12000 (12m³ inhoud): 1 veegwagen
 • Beam S9000   (9m³ inhoud): 2 veegwagens
 • Ravo i5 (4,5 m³ inhoud): 3 veegwagens!
 • AEBI MFH 2500 (1,5m³ inhoud): 2 veegwagens

De grote Beam S14000 reeks wordt ingezet voor het vegen van autosnelwegen en grote gewestwegen (2x2 vakken) met weinig hindernissen of bochten. Deze beschikken over een eigen autonome onkruidborstel op de neus. Bij zware overwoekering van onkruid wordt een extra onkruidborstel ingezet (zie verder)

De Kleinere Beam S9000 wordt ingezet voor kleinere gewestwegen en voor het vegen van stads en gemeentewegen. deze beschikken ook over een eigen onkruidborstel

De Ravo i5 is heel geschikt om in alle kleine hoeken en kanten het onkruid te verwijderen langs parkeerstroken, verhoogde pleinen, klinkers, grote fietspaden,... Deze heeft een eigen onkruidborstel en wordt altijd ingezet in combinatie met een extra autonoom rijdende onkruidborstel voor het verwijderen van alle onkruid.

De AEBI MFH 2500 was vroeger de voornaamste machine voor het vegen van fietspaden en onkruidverhardingen, maar wordt met de opkomst en bewezen kwaliteit van de Ravo zelden nog ingezet (voor smalle fietspaden, moeilijk bereikbare plaatsen,....) Deze beschikt niet over een eigen onkruidborstel.

Onkruidbestrijding

Sinds het verbod op het gebruik van Glyfosaat voor openbare besturen, zetten de overheden sterk in op onkruidverwijdering. Abog staat in voor alle soorten van onkruidbestrijding. Voor het mechanisch bestrijden (borstelen) beschikken wij over volgend machinepark:

 • 2x LM-Trac 286 autonome onkruidborstel - 40,1 pk
 • 3x Nimos DM-Trac OKB-70 autonome onkruidborstel - 50 pk
 • 2x Nimos DM-Trac 406 autonome onkruidborstel (rijdt 50km/h) - 75 pk

Verder beschikken wij over volgende machines voor alternatieve onkruidbestrijding:

 • Egholm City Ranger 2200 met uitrustingsstukken voor branden en stomen
 • Weed Control heet-water machine met manuele spuit voor moeilijk bereikbare plaatsen
 • Weed Control 2.0 automatische detector: detecteert automatisch het onkruid en behandelt dit met puntstralen
Ruimen rioolkolken

Ruimen rioolkolken

12 eigen kolkenzuigers voor het ruimen van kolken op gemeente,- gewest,- en autosnelwegen.

Hiervan zijn er 2 net geleverd in maart 2019. Nog 3 nieuwe in bestelling, levering in maart 2020

8 kolkenzuigers van 9m³ Slibtanks - 2,5 a 4 m³ spoelwater

4 kolkenzuigers van 4 - 5 m³ Slibtanks - 1,5 a 3 m³ spoelwater

De grote kolkenzuigers zijn steeds voorzien van een rioolrat voor kleine verstoppingen.

Voor zware verstoppingen en het doorspuiten van grote buizen, hebben we 5 Rioolcombi's (zie hieronder en industriële reiniging)

Zwerfvuilverwijdering

Zwerfvuilverwijdering

Een ware plaag op onze wegen en openbare domeinen: zwerfvuil!

Een vrij eenvoudige maar noodzakelijke taak die ABOG uitvoert is het vakkundig ruimen van zwerfvuil, sluikstorten,...

ABOG heeft verschillende ploegen die constant zwerfvuil ruimen, dit op alle types wegen: gewone gewestwegen, hoge snelheid gewestwegen en autosnelwegen (inclusief signalisatie 6e Categorie)

 

Reinigen buizen

Ruimen en reinigen van buizen

Doorspuiten met rioolrat van buizen, van diameter 20 mm (met Pirelli - héél kleine rat) tot kokers van doorsnede 4 meter

Verschillende soorten rioolratten - spuitvoeten - bulldogs - .....

Kettingfrees voor wortels uit te frezen. Ook voor beton te frezen kunnen we een oplossing voorzien.

Dit werk wordt door één van onze 5 gespecialiseerde rioolcombi's met zware waterpomp uitgevoerd