ABOG - Beleidsverklaring

 

ABOG zet zich als familiebedrijf in om een cultuur te creëren waarbij veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit hoog op de agenda staan. Met deze verklaring willen wij onze betrokkenheid en inzet tonen om op een consistente, veilige en kwaliteitsvolle wijze projecten uit te voeren die voldoen aan de eisen van al onze stakeholders en de wet- en regelgeving.

 

In de beleidsvoering zijn volgende punten van prioritair belang:

  • Verzekeren van een veilige omgeving en voorkomen van schade

Schade aan personen, materieel en milieu moeten te allen tijde vermeden worden en dit geldt voor zowel de eigen medewerkers als derden. We verbinden ons ertoe een bedrijfscultuur te creëren die zich focust op veiligheid en welzijn. Hiervoor definiëren we veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen waarbij de focus ligt op het wegnemen van gevaren, het reduceren van risico’s tot een minimum en het voorzien van alle nodige arbeids- en beschermingsmiddelen in een gezonde en nette werkomgeving.

  • Duurzaamheid

Om te verzekeren dat de komende generaties in staat zullen zijn om in hun noden te voorzien, is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Als organisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid op. We verbinden ons tot het duurzaam gebruik van grondstoffen, de maximale bescherming van het milieu, het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen van ecosystemen en hun biodiversiteit.

  • Continue verbetering

Meldingen van incidenten, ongevallen, gevaarlijke situaties of klachten worden beschouwd als een kans om te leren uit ervaringen om zo continu te kunnen verbeteren. Daarom verbinden we ons tot het onderzoeken van elke melding en het geven van een passend gevolg. Op periodieke basis zullen wij onze vooropgestelde doelen en prestaties evalueren om toekomstige fouten te voorkomen en onze werkwijze te verbeteren.

Het managementsysteem dat we toepassen om onze bedrijfsfilosofie te ondersteunen maakt daarbij gebruik van een directiebeoordeling, waarbij het beleid wordt opgevolgd. De toepassing hiervan leidt tot een proces van continue optimalisatie en verbetering. En dit niet alleen van de kwaliteit van onze dienstverlening, maar ook van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en bescherming van het milieu.

  • Betrokkenheid van alle medewerkers

Het bereiken van goede prestaties op vlak van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu op de werkomgeving vraagt van de gehele organisatie een grote inspanning. Om de samenwerking tussen management en medewerkers te verbeteren, zal ABOG steeds een open communicatie onderhouden over het gevoerde veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieubeleid. Er zullen kanalen worden voorzien om de input en feedback van medewerkers ten harte te nemen en te implementeren, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren.

  • Kwaliteit en transparantie

Om kwaliteit te kunnen garanderen en transparant te kunnen communiceren met alle stakeholders centraliseren wij alle veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieu gerelateerde documentatie op één plaats. Zo garanderen wij een vlotte communicatie met alle belanghebbenden.

  • Creëren van mogelijkheden voor alle medewerkers

Ongeacht de origine, etniciteit, geslacht, afkomst, religie, leeftijd enz. bieden wij aan alle medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien in de organisatie. De noodzakelijke opleidingen, begeleiding en kennis worden aangeboden om de gelijke kansen van alle werknemers te kunnen garanderen. We streven ernaar de kennis en ervaring van al onze medewerkers te vergroten zodat ook de organisatie in zijn geheel kan groeien.