Signalisatie

Strooien van zout

Strooien van zout op Gewest en Autosnelwegen in het District Kortijk

Coördinatie van 17 wegenroutes en 9 fietspadenroutes

Strooien van zout op de gewestwegen in het district Gentbrugge

Strooien van 4 fietspadenroutes

 

Hoogvolume kuipen

Ruimen van sneeuw

In geval van zware sneeuwval is voorzien dat we, buiten de 17 gewone routes in het district Kortrijk die allen over een eigen sneeuwschop beschikken,

ook instaan voor 12 extra sneeuwschop vrachtwagens.

Op afroep staan deze vrachtwagens ter beschikking om in "caskade" (zoals op de foto) de snelwegen vrij te maken.