Maaien van bermen

Maaien van grasbermen langs auto en waterwegen

14 maai-zuig combinaties waarvan:

 • 6 links-rechtse combinaties
 • 4 combinaties met 55 m³ opzuigkar speciaal voor autosnelwegen ontwikkeld
 • 1 spoorwegcombinatie voor maaien vanop de spoorwegen

12 tractoren voor maaien van pleinen, taluds, vangrails

 • 4 New Holland T7 tractoren met speciale vangrailmaaier
 • 6 taludtractoren met laag zwaartepunt voor het maaien van steile taluds (New Holland T4 reeks)
 • 2 grote taludtractoren voor 3 meter maaibalk (New Holland T6-T7 Reeks)
 • uitrustingsstukken voor het oprapen van gras: harken, opraapkarren tot 25 m³

Speciaal materiaal voor het maaien van Land- en Airside op Brussels Airport voor BAC:

 • Krone Big M III: maait 9,5m in één beweging en legt onmiddelijk op een zwad van 2 meter
 • New Holland T8.360 met Claas Cargos 9500 pickup: perst 80m³ gras in één kar

3 maairobotten voor het maaien van steile taluds

 

Hakhoutbeheer en bosbeheer

Bij hakhoutbeheer of bosbeheer opteren wij steeds, waar mogelijk, voor machinale behandeling.

Hiervoor beschikken wij over een wagenpark van 12 rupskranen en 10 bandenkranen, waaronder 2 kranen specifiek voor hakhoutbeheer langs autosnelwegen:

- Een doosan DX-210W Longreach met een bereik tot 12 meter

- Een Liebherr 934 overslagkraan aangepast voor hakhout met een bereik van 17 meter

Voorts hebben wij een heel gevarieerd kraanpark aangepast voor elk terrein en elke opdracht.

Ruimen & rijten van grachten

Ruimen en rijten van grachten

Ook voor het grachtenruimen beschikken we over alle benodigd materiaal:

- 8 ton tot 18 ton bandenkranen voor het ruimen van baangrachten

- 3,5 ton tot 40 ton rupskranen met moerasrupsen voor het ruimen van weidegrachten

- maaikorven, maaibalken, grachtenbakken,...

- Rupsdumpers voor afvoer over velden. 6x6 trekkers en vaste vrachtwagens (8x6) voor afvoer

Manuele werken

We beschikken over veel goed opgeleid groenpersoneel, mobiel met eigen lichte vrachtwagens en snel inzetbaar voor verschillende opdrachten:

- Scheren van hagen en rooien van struikgewas

- wieden en kappen van onkruid, zaaien van gras

- manueel bosmaaien van grachten, taluds, moeilijk bereikbare plaatsen

- 2 Robotmaaiers voor het maaien van Taluds.

Snoeien en vellen van bomen

Snoeien en vellen van bomen

3 gespecialiseerde ploegen voor snoeiwerken, voorzien van alle materiaal:

 • Lichte vrachtwagenkipper met getrokken hakselaar
 • Grote vrachtwagenkipper met zware hakselaar
 • 3 zelfrijdende hoogtewerkers, en op afroep bij te huren bij vaste leveranciers.
 • hoogtewerker op vrachtwagen Scania
 • Klimploeg voor het ontmantelen van bomen